OVER

De Innovatiemakelaar is een initiatief van Clemens Stolk. Clemens heeft na zijn Wageningse studie plantenziektenkunde achtereenvolgens ervaring opgedaan in de wetenschap (Wageningen Universiteit, 1997-2002), het bedrijfsleven (brancheorganisatie Plantum, 2002-2008) en de consultancy (adviesbureau Schuttelaar & Partners, 2008-2014).

In De Innovatiemakelaar (2014) komen deze drie lijnen samen. Met De Innovatiemakelaar werkt Clemens aan zijn droom: het bij elkaar brengen en laten samenwerken van wetenschap en bedrijfsleven op een doelgerichte, pragmatische manier, met respect voor ieders positie en belangen.

“Clemens staat bekend als creatief, doelgericht, toegewijd en betrouwbaar.”

Hoewel De Innovatiemakelaar een initiatief is van Clemens Stolk, is het tegelijk meer dan alleen Clemens Stolk. De Innovatiemakelaar gelooft in de kracht van samenwerking. De Innovatiemakelaar is daarom opgezet als een moderne netwerkorganisatie waarbij specifieke taken kunnen worden uitbesteed bij specialisten waarmee vast wordt samengewerkt.

 

 

 

VISIE

visie_businessxbioscience

Bedrijven en kennisinstellingen hebben elkaar nodig

Anders dan soms gedacht wordt, is innovatie niet hetzelfde als onderzoek doen. Wel kan onderzoek leiden tot innovatie. Dit verloopt echter zelden in een rechte lijn, met de kennisinstelling als zendende partij en het bedrijfsleven als vragende partij. In werkelijkheid hebben beide elkaar nodig en leren zij van elkaar. Deze wisselwerking is van wezenlijk belang voor zowel kennisinstellingen als bedrijven. De Innovatiemakelaar helpt om deze wisselwerking goed te laten verlopen, met oog en respect voor ieders belangen.

Inspiratie én implementatie

Innovatie hangt nauw samen met creativiteit. Iets nieuws creëren dat nog niet bestaat vergt een flinke dosis verbeeldingskracht. Hiervoor is letterlijk tijd en ruimte nodig om ideeën te kunnen laten opborrelen, en ruimte om iets met deze ideeën te kunnen doen. Vaak ontbreekt de aandacht voor één van beide: door de hectiek en drukte van alledag komt het er niet van om over vernieuwingen na te denken; in het tweede geval blijft het bij enthousiaste ideeën. Waar uw innovatieproces ook stokt, De Innovatiemakelaar biedt uitkomst met bijvoorbeeld een innovatie-inspiratiesessie of projectmanagement.

Ontmoeting tussen disciplines

Innovatie heeft iets onvoorspelbaars. Omdat de meeste vernieuwingen ontstaan op het snijvlak van verschillende disciplines, komen veel ontdekkingen voort uit toevallige ontmoetingen. Het toeval kan echter wel een handje geholpen worden door dergelijke ontmoetingen te arrangeren. De Innovatiemakelaar biedt dit aan in de vorm van matchmaking en innovatie-inspiratiesessies.

Samenwerking vergt vertrouwen

Een ontmoeting is nog geen samenwerking, en samenwerking is geen synoniem voor innovatie. Partijen die willen samenwerken moeten elkaar niet in de weg zitten, elkaar iets te bieden hebben, en bovenal elkaar kunnen vertrouwen. Maar ook is het nodig dat De Innovatiemakelaar zelf vertrouwen geniet: vertrouwen dat hij het voorgelegde probleem snapt, daarmee zorgvuldig omgaat, en constructieve stappen zet waar alle betrokken partijen baat bij hebben. Die garantie wil De Innovatiemakelaar bieden.

Doen!

Tot slot is innovatie vooral: doen. Partijen bij elkaar brengen is pas het begin. De uitdaging is om partijen succesvol te laten samenwerken. Dat is de missie van De Innovatiemakelaar!

DIENSTEN

matchmaking2

Matchmaking

Het vinden van partners voor succesvolle publiek-private samenwerkingen.

matchmaking2

Inspiratie

Nieuwe kansen voor uw bedrijf door verbinding te leggen met andere disciplines.

matchmaking2

Projectmanagement

Het maximale rendement uit samenwerkingsprojecten door gedegen project-management.

matchmaking2

Scouting

Nieuwe technologische ontwikkelingen scouten die voor uw bedrijf relevant zijn.

matchmaking2

Maatwerk

Advies en ondersteuning op maat: van beleidsadvies en evaluatie van onderzoeks-voorstellen, tot financiering.

CASES

 • Scouten van kansen
 • Inspiratielezing duurzame gewasbescherming
 • Investeringsvoorstel onderzoeksinfrastructuur
 • Quick scan wetenschappelijke literatuur
 • Plantum en TTI Groene Genetica
 • Advies aan TTI Groene Genetica
 • Biobased Business Event
 • Ondersteuning aan Zwitserse universiteit
 • Innovatie in biocidensector
 • Advies aan plantenveredelingsbedrijf
 • Innovatiecontract biobased economy
 • Programmamanagement Better Plants for New Demands

Latest Tweet

RT @c_stolk Honoursstudent en collega Anne Hendriks maakte een documentaire over kringlooplandbouw. Voor De Innovatiemakelaar schreef ze daar deze column over: de-innovatiemakelaar.nl/kring…

Ongeveer 5 maanden geleden op De Innovatiemakelaar's Twitter via Twitter for iPhone

CONTACT

Contactgegevens

Postadres: Galgenberg 7, 3911 JJ Rhenen

Bezoekadres: Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen

+31 (0)6 30 666 009

clemens@de-innovatiemakelaar.nl

http://www.de-innovatiemakelaar.nl

 vCard

 Leveringsvoorwaarden

 KvK nr 60339888