Samenwerking


“De Innovatiemakelaar gelooft in de kracht van samenwerking”. Die zin staat in mijn introductietekst elders op deze website. Een open deur, nietwaar? Mijn dienstverlening bestaat immers uit het bij elkaar brengen van partijen om samen tot succesvolle nieuwe innovaties te komen. Alleen: niet alleen mijn klanten zijn gebaat bij goede samenwerkingen, ook ikzelf heb behoefte aan goede samenwerkingspartners. Daar slaat het zinnetje op mijn website op.

Ik ben dan wel gestart als eenmanszaak, maar dat wil…

Lees meer