Column

De Tesla’s van de gewasbescherming


“Hoe kan innovatie bijdragen aan een verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater?”. Over deze vraag mocht ik eerder deze maand een lezing geven. Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen om mijn ideeën hierover te delen.

De emissies van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen decennia gelukkig fors afgenomen en de waterkwaliteit is sterk verbeterd. Dit is voor een groot deel te danken aan wet- en regelgeving. Toch worden er nog steeds te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen…

Lees meer