Column

Blijft Nederland veredelingsland?


Nederland veredelingsland. Onder deze titel bracht de Wageningse Plant Sciences Group meer dan 10 jaar geleden een discussienotitie in omloop, waarmee zij het gesprek met Nederlandse veredelingsbedrijven aanging over de toekomst van het publieke veredelingsonderzoek. De notitie ging uit van het feit dat Nederland veel wereldwijd toonaangevende plantenveredelingsbedrijven herbergt, met name in de groentezaden, aardappelen en siergewassen, en was vooral een oproep om gezamenlijk een publieke kennisbasis in stand te houden. Het document was één…

Lees meer