MKB: Calimero of powerhouse?


Komend najaar mag ik een dag organiseren voor MKB-bedrijven. Doel van de dag is om het MKB te helpen om nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten te benutten. Bij het voorbereiden van deze dag stuitte ik op verschillende vooronderstellingen over innovatie in het MKB, en waar deze bedrijven behoefte aan hebben.

Eén vaak gehoorde uitspraak is dat de meeste innovatie afkomstig is van het MKB. Dit omdat kleine bedrijven ‘wendbaarder’ zijn dan grote bedrijven, minder gevestigde belangen hoeven…

Lees meer