Landbouw zonder chemie?


Er is de laatste tijd weer veel te doen over gewasbescherming. Meestal gaat het dan over stoffen die verboden worden, of volgens sommigen verboden moeten worden, en anderen die daar weer tegen protesteren. Zo heeft de Europese Commissie afgelopen vrijdag na een jarenlange discussie besloten om drie neonicotinoïden in buitenteelten vrijwel per direct te verbieden1. Greenpeace blij, boeren boos. Of neem de al even lang lopende discussie over glyfosaat. Naast de wettelijke verboden waren laatst…

Lees meer