Column

Impact


“Maar wat kun je daar dan mee?”. De typische vraag die je als jonge promovendus krijgt als je op een verjaardagsfeestje vertelt wat je doet voor de kost. Ik wist nooit zo goed raad met deze vraag. Tegelijk vond ik het persoonlijk wel een terechte vraag. Niet omdat ik zou vinden dat van wetenschappelijk onderzoek het nut altijd direct duidelijk moet zijn – verre van dat. Maar mijn eigen onderzoek stond in de context van…

Lees meer

Over koeienvlaaien, kassen en kringlooplandbouw


Anne Hendriks, honoursstudent aan Wageningen University en daarnaast medewerker van De Innovatiemakelaar, maakte recent een documentaire over kringlooplandbouw. Voor De Innovatiemakelaar schreef ze hierover deze gastcolumn.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft volop ingezet op kringlooplandbouw. Vorige week publiceerde zij het uitvoeringsplan van haar kringloopvisie1. Hierin presenteert zij concreet beleid om de omslag naar kringlooplandbouw te realiseren. Maar hoe ziet kringlooplandbouw er in de praktijk eigenlijk uit? Samen met andere studenten aan Wageningen…

Lees meer

Big data, of weten hoe het zit


Het zaaltje zit stampvol. Blijkbaar ben ik niet de enige op de Seed Meets Technology beurs die benieuwd is naar wat deze startup te melden heeft. De claims zijn dan ook niet mis. Op de website van het bedrijf wordt veelvuldig geschermd met termen als “disruptive” en “revolutionair”, en ook in dit zaaltje zijn de beloften niet van de lucht.

“Wij gebruiken artificial intelligence en deep learning om op basis van big data genetische eigenschappen te…

Lees meer

Zomerliteratuur


“Zeg, Clemens”. Uit de telefoon klonk de stem van degene die me had gevraagd om dit najaar een training te verzorgen voor wetenschappers van haar onderzoeksinstelling. De training zou gaan over het opzetten van onderzoeksprojecten met private partijen. Dit paste in de nieuwe strategie van het instituut, om meer onderzoeksfinanciering uit de markt aan te trekken en niet alleen te varen op publieke fondsen. Een leuke opdracht, waar ik veel zin in had. Wat zou…

Lees meer

Landbouw zonder chemie?


Er is de laatste tijd weer veel te doen over gewasbescherming. Meestal gaat het dan over stoffen die verboden worden, of volgens sommigen verboden moeten worden, en anderen die daar weer tegen protesteren. Zo heeft de Europese Commissie afgelopen vrijdag na een jarenlange discussie besloten om drie neonicotinoïden in buitenteelten vrijwel per direct te verbieden1. Greenpeace blij, boeren boos. Of neem de al even lang lopende discussie over glyfosaat. Naast de wettelijke verboden waren laatst…

Lees meer

Virtuele realiteit


Sinds Trump de term ‘nepnieuws’ populair heeft gemaakt lijken ‘waar’ en ‘onwaar’ onontwarbaar met elkaar verweven. Parodie en werkelijkheid zijn haast niet meer te onderscheiden. Of het nu gaat om Halbe Zijlstra in de vermeende datsja van Poetin, of het optreden van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra in Nieuwsuur: soms weet je niet meer of je nu naar het 8-uur journaal zit te kijken of naar ‘Zondag met Lubach’.

Er lijkt zo een soort schijnwerkelijkheid te…

Lees meer

Lobbytips


Ik zie de laatste tijd verschillende initiatieven lobbyen voor meer geld voor onderzoek en innovatie op het gebied van de plantenwetenschappen. Het aantreden van de nieuwe regering met daarin zelfs weer een Minister van Landbouw zorgt voor een nieuwe impuls. Omdat ik het plantkundig onderzoek en het bijbehorende innovatieklimaat een warm hart toedraag deel ik hierbij acht tips gebaseerd op mijn eigen ervaring als lobbyist voor onderzoeksfinanciering.

1. Zorg voor een heldere, maar doortimmerde boodschap
Pas als…

Lees meer

MKB: Calimero of powerhouse?


Komend najaar mag ik een dag organiseren voor MKB-bedrijven. Doel van de dag is om het MKB te helpen om nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten te benutten. Bij het voorbereiden van deze dag stuitte ik op verschillende vooronderstellingen over innovatie in het MKB, en waar deze bedrijven behoefte aan hebben.

Eén vaak gehoorde uitspraak is dat de meeste innovatie afkomstig is van het MKB. Dit omdat kleine bedrijven ‘wendbaarder’ zijn dan grote bedrijven, minder gevestigde belangen hoeven…

Lees meer

Innovatie in het tijdperk van de autocraten


2017 lijkt het jaar te worden van de autocratische machthebbers. Poetin, Erdogan en nu ook Trump domineren wekelijks het wereldnieuws. Veel analyses houden zich bezig met de vraag hoe dergelijke leiders boven konden komen drijven, waar hun draagvlak in de samenleving op gebaseerd is, en op de geopolitieke gevolgen van deze ontwikkeling. Hoewel dat ook interessant en belangrijk is wil ik in deze column inzoomen op één specifiek aspect: wat betekent de opkomst van de…

Lees meer

Blijft Nederland veredelingsland?


Nederland veredelingsland. Onder deze titel bracht de Wageningse Plant Sciences Group meer dan 10 jaar geleden een discussienotitie in omloop, waarmee zij het gesprek met Nederlandse veredelingsbedrijven aanging over de toekomst van het publieke veredelingsonderzoek. De notitie ging uit van het feit dat Nederland veel wereldwijd toonaangevende plantenveredelingsbedrijven herbergt, met name in de groentezaden, aardappelen en siergewassen, en was vooral een oproep om gezamenlijk een publieke kennisbasis in stand te houden. Het document was één…

Lees meer