Column

De Tesla’s van de gewasbescherming


“Hoe kan innovatie bijdragen aan een verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater?”. Over deze vraag mocht ik eerder deze maand een lezing geven. Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen om mijn ideeën hierover te delen.

De emissies van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen decennia gelukkig fors afgenomen en de waterkwaliteit is sterk verbeterd. Dit is voor een groot deel te danken aan wet- en regelgeving. Toch worden er nog steeds te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen…

Lees meer

Wortel


Subsidies. Daar wil ik het vandaag eens over hebben. Als het over subsidies gaat kan ik wel sympathie opbrengen voor de liberale zienswijze. Met publieke middelen moet je zuinig omspringen. Ik heb redelijk wat gesubsieerde projecten voorbij zien komen waarbij je kunt afvragen wat de inzet van publieke middelen rechtvaardigt. Een ander probleem met subsidies is dat het bedrijven “lui” kan maken, en niet meer gericht op de reële marktvraag. Een collega elders op Internet…

Lees meer

Maatschappelijk verantwoord innoveren


“Blijf je je dan nog wel inzetten voor een meer duurzame wereld?” Dat vroeg mijn vrouw toen ik met haar sprak over het oprichten van De Innovatiemakelaar, begin 2014. Geen rare vraag: de zes jaar daarvoor had ik gewerkt bij een adviesbureau dat zich inzet voor een meer duurzame en gezonde wereld. Bovendien let mijn vrouw bij iedere aankoop hoe het zit met kinderarbeid, dierenwelzijn, en gevolgen voor het milieu. En gelijk heeft ze.

Mijn primaire…

Lees meer

Samenwerking


“De Innovatiemakelaar gelooft in de kracht van samenwerking”. Die zin staat in mijn introductietekst elders op deze website. Een open deur, nietwaar? Mijn dienstverlening bestaat immers uit het bij elkaar brengen van partijen om samen tot succesvolle nieuwe innovaties te komen. Alleen: niet alleen mijn klanten zijn gebaat bij goede samenwerkingen, ook ikzelf heb behoefte aan goede samenwerkingspartners. Daar slaat het zinnetje op mijn website op.

Ik ben dan wel gestart als eenmanszaak, maar dat wil…

Lees meer

Open Minds


Afgelopen week was ik te gast bij het Jaarcongres van Stichting Techniek en Wetenschap (STW). STW is een belangrijke financier van toepassingsgericht onderzoek in de natuurwetenschappen. Kosten noch moeite waren gespaard om een inspirerend congres neer te zetten.

Voor mij als plantenwetenschapper begon de dag al goed met een grappige sketch waarin De Aardappeleters van Van Gogh als nationaal icoon werd vervangen door de hybride aardappel uit zaad – het nieuwe nationale icoon dat we aan…

Lees meer

Menselijk kapitaal


Een paar weken voor de zomervakantie ging mijn oudste zoontje voor het eerst naar school. Een hele stap, waar hij al tijden naar uitkeek. Het drong tot me door dat hij aan het begin staat van zijn schoolcarrière. Een lange periode waarin hij zich verder ontwikkelt en kennis en vaardigheden opdoet.

Innovatie heeft ook alles te maken met educatie. Bij alle aandacht die er uitgaat naar het opzetten en financieren van onderzoeksprojecten zouden we soms kunnen…

Lees meer

Gesponsorde wetenschap: wantoestand of wondermiddel?


“Nee Sandra, dat zijn leuke extra’s voor als je tijd over hebt, maar houd je nu eerst maar bezig met de proeven die je al gepland hebt. Je moet ook nog een keer promoveren!”. Dit was de reactie die een overenthousiaste promovenda kreeg toen ze in een werkoverleg ideeën voor aanvullende proeven voorstelde. Het overleg vond plaats met haar copromotor en vertegenwoordigers van twee bedrijven die haar onderzoek medefinancierden. Bovenstaande reactie kwam niet van haar…

Lees meer

Taxirit of tango?


“Wetenschappers willen vaak snel scoren met gemakzuchtig onderzoek, terwijl bedrijven juist willen weten hoe het écht zit”. Deze verrassende stelling poneerde Pieter Pekelharing onlangs in een artikel op Foodlog1. Pekelharing is een rasechte ondernemer. Zijn bedrijf ontwikkelt en verkoopt probiotica. Dat zijn voedingssupplementen op basis van microörganismen, waarvan beweerd wordt dat ze de darmflora verbeteren en daardoor bijdragen aan een goede gezondheid. Helemaal onomstreden is deze claim niet. In veel studies wordt weliswaar een…

Lees meer