Portfolio

image not found

Biobased Business Event

Voor Kenniscentrum Plantenstoffen heeft Clemens in 2013 het eerste jaarevent, “Profit from Plants” georganiseerd. Doel van de dag was het stimuleren van nieuwe verbindingen tussen potentiële industriële gebruikers van inhoudsstoffen van planten enerzijds, en tuinbouwondernemers anderzijds. Eén van de onderdelen van de opdracht was het vinden van inspirerende sprekers uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Deze opdracht is uitgevoerd vanuit Schuttelaar & Partners.