Portfolio

image not found

Innovatie in biocidensector

Voor Kennisnetwerk Biociden heeft Clemens in 2013 een onderzoek geleid naar belemmeringen voor innovatie in de biocidensector. Met name de MKB-bedrijven in deze sector geven aan dat ze minder innoveren dan ze zouden willen. In interviews met bedrijven en enkele experts is gekeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Het onderzoek vormde de opmaat voor een inspirerende, actiegerichte workshop voor ondernemers. Deze opdracht is uitgevoerd vanuit Schuttelaar & Partners.