Portfolio

image not found

Advies aan TTI Groene Genetica

Op verzoek van TTI Groene Genetica heeft Clemens in 2010 het projectportfolio inhoudelijk doorgelicht op mogelijke ‘witte vlekken’ en onbenutte kansen. Achterliggende vraag was op welke wijze een overbruggingskrediet van 3,4 miljoen euro het beste kon worden ingezet. Het advies was mede gebaseerd op een interviewronde onder bedrijven en kennisinstellingen. Deze opdracht is uitgevoerd vanuit Schuttelaar & Partners.