Portfolio

image not found

Investeringsvoorstel onderzoeksinfrastructuur

Wageningen UR en Utrecht University dingen in 2017/2018 samen mee voor een grootschalige onderzoeksinfrastructuur aanvraag op het gebied van automatische fenotypering van planten, van het microbioom tot het volvelds gewas. De infrastructuur is bedoeld voor het uitvoeren van onderzoek in publiek-private samenwerking. De Innovatiemakelaar heeft de aanvraag voor deze investering geredigeerd en aangescherpt.