Portfolio

image not found

Quick scan wetenschappelijke literatuur

Voor een marktleider in de tuinbouw heeft De Innovatiemakelaar in 2016 een quick scan gemaakt van bestaande kennis over verschillende teeltmethoden. In de quick scan zijn enkele teeltmethoden vergeleken op een aantal duurzaamheidsaspecten, zoals gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Ook is gekeken naar de wijze waarop met de consument wordt gecommuniceerd over teeltmethoden.