Portfolio

image not found

Scouten van kansen

Sinds 2015 is De Innovatiemakelaar actief voor het tropische groentezadenbedrijf East West Seed. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar mogelijke Europese samenwerkingspartners voor onderzoek en ontwikkeling en het signaleren van kansen op het gebied van financiering van onderzoek en ontwikkeling. Incidenteel vertegenwoordigt De Innovatiemakelaar East West Seed ook in R&D-gerelateerde bijeenkomsten.